Elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyömahdollisuudet.

empower

Empower on älykkään kehityksen ja kasvun mahdollistaja

Empower haluaa toimia yritysten ja yhteiskunnan älykkään kasvun ja muutoksen mahdollistajana, olipa kyseessä pk-yritysten kasvu tai tasapainoinen energiatuotannon malli.

Empowerilla on toimitusjohtaja Eero Auranteen mukaan selkeä rooli yhteiskunnan infrarakentajana ja ylläpitäjänä, mutta myös kasvun mahdollistajana. – Empower on ennen kaikkea muutoksen ja kasvun mahdollistaja, sillä meillä on välineet, joiden avulla kumppaneillamme on paremmat eväät keskittyä ydinliiketoimintaansa ja tuottavuuden parantamiseen.

Empowerin ydintoiminta on keskittynyt infrarakentamiseen, ylläpitoon, asennukseen ja energiamarkkinoiden palveluihin sekä ICT-ratkaisuihin. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin synnyttäneet uudenlaisia mahdollisuuksia, joissa Empower aikoo olla vahvasti mukana. – Urbanisaation lisääntyminen on globaali trendi, mikä näkyy Suomessa erityisesti kasvukeskuksissa. Yhteiskunnan älykkyys kasvaa, mikä synnyttää infralle uudenlaista kysyntää ja vaatimuksia. Toinen muutostrendi on se, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä merkittävämpi yhteiskuntamme kasvun veturi ja hyvinvoinnin tuoja, Auranne toteaa.

Auranteen mukaan erilaisia järjestelmiä on yhteiskunnassa kehitetty pitkään suuryritysten tarpeista lähtien. Kuitenkin Suomessa toimivista yrityksistä yli 90% on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. – Siksi ekosysteemimme painopisteen tulisi siirtyä suuryrityksistä kasvuyrityksiin. Toinen selkeä kehityssuunta on se, että uusiutuvien energialähteiden markkinat kasvavat globaalisti. Vuosittaiset investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin ovat maailmalla jo ylittäneet investoinnit fossiilisia polttoaineita hyödyntäviin teknologioihin. Älykäs energiainfrastruktuuri on myös olennainen osa älykkään yhteiskunnan rakentamista. Empower voi toimia tälläkin saralla mahdollistajana, Auranne toteaa.

Nousukas on pk-yritysten ponnahduslauta

Empower on tuotteistanut Nousukas–konseptin auttamaan pk-yrityksiä kasvutavoitteissaan. Yritys saa ison toimijan – kuten Empower – edut ilman suuria investointeja ja riskejä. Palvelun avulla pk-yritys voi keskittyä myyntiin ja oman toimintansa kehittämiseen kun tuotantoprosessit kokonaan tai osittain ulkoistetaan Empowerille.

Nousukas–konseptissa Empower vastaa yrityksen asennuksista, ylläpidosta, huollosta, etäohjauksesta ja vaikkapa Help Deskistä. Me otamme vastuun tästä kokonaisuudesta yrityksen puolesta. Heidän tuotantonsa integroituu osaksi Empowerin valtakunnallista verkostoa, jolloin esimerkiksi laiteasennukset hoituvat koko valtakunnan kattavasti. Nousukas–palvelu skaalautuu eli tuotanto ei ole pullonkaula yrityksen kasvulle tai jopa kansainvälistymiselle, Tietoverkkodivisioonan toimialajohtaja Hannu Kupila painottaa.

 Kohti älykkäämpää energiantuotantoa

Empower IM Oy:ssä on puolestaan kehitetty malleja, joiden avulla keskitetystä sähköntuotannon maailmasta on mahdollista siirtyä kestävän energian tuotannon maailmaan, jossa kulutusta ohjataan hajautettua tuotantoa älykkäämmin. – Jos naapurustossa on aurinkopaneeli, syntynyt energia käytetään naapurustossa, eikä siirretä sitä muualle. Muutos antaa mahdollisuuden toimittaa energiaa tehokkaasti ja älykkäästi asiakkaiden tarpeisiin osana pohjoismaista yhtenäistyvää energiamarkkinaa, Empowerin Tiedonhallinta-divisioonan kehitysjohtaja Jan Segerstam kertoo.

Segerstamin mukaan visiona on, että Suomeen muodostuu uusiutuvaan energiaan perustuva infrastruktuuri, jossa kaikki toimijat voivat vapaasti käydä kauppaa eri energiaresursseilla. Empower IM mahdollistaa vision toteutumisen joustavien palveluiden avulla. Energiakaupat saadaan tehokkaasti rekisteröityä, tuotannot ja kulutus ennustettua, selvitettyä ja laskutettua oikein. Energiamarkkinoiden toiminnan kannalta olennaisen tuotannon ja kulutuksen tasapaino pysyy hallinnassa ohjaamalla ja mittaamalla verkossa olevia kohteita keskitetyn rajapinnan kautta. Vastaavasti energiayhtiöt, jotka haluavat tarjota palvelujaan uusille energiayhteisöille, voivat käyttää Empowerin järjestelmiä ja palveluiden luomaa yhtenäistä rajapintaa. – Meillä on siis jo olemassa järjestelmät, jotka mahdollistavat tulevaisuuden energiamarkkinan toiminnan. Siksi olemme erinomainen keskustelukumppani energiaintensiiviselle teollisuudelle ja uusiutuvan energian palveluita tuottaville toimijoille. Olemme myös kumppani, joka voi auttaa perinteisen teollisuuden murroksen yli ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia, Segerstam toteaa. Teksti: Mia Heiskanen