Tällä sivustolla tarkastellaan eri toimialoja ja niiden toimintoja ekologisesta näkökulmasta ja tutustutaan yrityksiin, jotka mahdollistavat tämän.

yara_harri_latonen

Typen oksidipäästöt kuriin

Teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen synnyttämät haitalliset typen oksidit eli NOx-päästöt voidaan Yara Suomi Oy:n NoxCare- ja Air1-tuotteiden avulla hajottaa vaarattomiksi ilmakehän typeksi ja vesihöyryksi.

Maamme NOx–päästöistä lähes kaksi kolmannesta syntyy energian tuotannossa, loput liikenteessä ja teollisuudessa. EU-tasolla päästöt halutaan saada kuriin, sillä arvioiden mukaan EU:n alueella pelkästään NOx–päästöt aiheuttavat vuosittain 300 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Säädökset kiristyvätkin vuoden 2016 alussa, kun henkilöajoneuvojen osalta tulee voimaan Euro 6 –päästönormisto, polttolaitosten ja teollisuuden pitää puolestaan täyttää uuden IED-direktiivin vaatimukset.

– Suomessa ja koko EU:n alueella IED-direktiivi on iso asia. Se koskee kaikkia yli 50 MW:n polttolaitoksia, joista Suomessa lupamenettelyn alaisuudessa on noin 300 energiantuotantoyksikköä, kertoo johtaja Kristoffer Sandelin.

Laitosten saattaminen direktiivin edellyttämälle tasolle aiheuttaa kustannuksia. Liiketoimintajohtaja Juha Sarlund korostaa direktiivin taustalla olevia, myös taloudellisia, mutta erityisesti inhimillisiä tekijöitä.

– Kiristyneiden säädösten hyöty saadaan säästyneinä ihmishenkinä, kun keuhkosairaudet ja altistuminen sydänkohtauksille vähenevät.

Järjestelmätoimittaja

Maailmanlaajuisesti toimivalla Yaralla on jo pitkät kokemukset NOx–päästöjen vähentämisestä sekä teollisuudessa että maa- ja meriliikenteessä, vaikka suuri yleisö tuntee yrityksen paremmin lannoitteiden ja kemikaalien valmistajana.

– Osaamme koko toimitusketjun, olemmehan jo toimittaneet lähes parisataa SCR- eli katalysaattoripohjaista järjestelmää. Lisäksi ensi- ja jälkiasennuksina olemme toimittaneet yli 250 SNCR -järjestelmää, laskee myyntipäällikkö Harri Latonen.

Voimalaitosten sekä meriliikenteen typen oksidipäästöjen puhdistamiseen Yara toimittaa urea- tai ammoniakkipohjaisen Noxcare –liuoksen, tarvittavat katalysaattorit sekä annostelu- ja ruiskutusjärjestelmät.

Jälkiasennuksena toimitettavan SNRC -puhdistuslaitoksen teho voidaan mitata etukäteen.

– Menemme paikan päälle ja testaamme menetelmämme. Tuloksista asiakas näkee, miten NOx–päästöt vähenevät ja näin investointipäätöksen tekeminen on helppoa. Jälkiasennuksissa hyvään puhdistustasoon pääseminen edellyttää mm. oikean lämpötilan ja reagenssin oikean ruiskutusmenetelmän löytämistä, selvittää Sandelin.

Dieselautoille Air1

Uudet Euro 6-normit kiristävät raskaan liikenteen päästönormeja ensi vuoden alusta ja kevyempien dieselkäyttöisten autojen osalta parin vuoden kuluttua. Uusi typen oksidin päästöraja tulee olemaan dieselkäyttöisille henkilöajoneuvoille 80 mg/km. Tähän pääsemiseksi niissä joudutaan siirtymään lisäaineelliseen pakokaasujen käsittelyyn. – Yaran valmistama Air1 on AdBlue –liuos, jonka avulla ajoneuvon SCR -katalysaattorijärjestelmä puhdistaa NOx –päästöistä jopa 95 prosenttia. Lisäksi päästään polttoainesäästöihin, sillä moottori voidaan SCR-järjestelmän ansiosta säätää optimaaliselle tasolle, kertoo Juha Sarlund.

AdBlue –järjestelmä on käytössä ympäri maailmaa. Yara laajentaa jakeluverkostoaan jatkuvasti. Nyt Air1:stä on saatavissa raskaalle dieselkalustolle irtotuotteena D-asemilla 1000 litran konteissa, 200 litran tynnyreissä sekä 10 ja 30 litran kannuissa.

– Tulevaisuudessa uusien henkilöautojen AdBlue-järjestelmät muuttuvat siten, että Air1:n tankkausväli lyhenee 4-5000 kilometriin. Nythän tankkaukset on hoidettu yleensä huoltojen yhteydessä. Tästä syystä markkinoille on tulossa myös aiempaa pienempi Air1-kannu, joka voidaan käyttää kerralla. Näin katalysaattoriin ei pääse epäpuhtauksia sitä vaurioittamaan, selvittää Juha Sarlund.