Tällä sivustolla tarkastellaan eri toimialoja ja niiden toimintoja ekologisesta näkökulmasta ja tutustutaan yrityksiin, jotka mahdollistavat tämän.

Arvotec_cleantech

Suomalaiselle kalanviljelyn cleantec-osaamiselle kysyntää maailmalla

Elintarvikkeiden ja puhtaan veden riittävyys ovat globaaleja haasteita, joihin innovatiivisten yritysten odotetaan tuovan uusia ratkaisuja. Suomalainen kalankasvatusteknologiaan erikoistunut Arvo-Tec Oy vastaa kysyntään kehittämällä ja tuottamalla ruokinta- ja kiertovesiteknologiaa, joka lisää kalankasvatuslaitosten tuotantoa ympäristöä kuormittamatta.

Maailman luonnonkalavarat ovat käytännössä jo täysin hyödynnettyjä, joten tuotannon kasvu on perustunut jo useita vuosikymmeniä vesiviljelyyn. Se onkin noin 10 prosentin vuotuisella kasvullaan ollut maailman nopeimmin kasvava eläintuotannon ala jo 50 vuoden ajan. Intensiivisen kalankasvatuksen, kuten kiertovesiviljelyn, vuotuinen kasvuvauhti on vielä tätäkin huimempi.

Ympäristöystävälliselle ja tuotannon tehokkuutta lisäävälle kalankasvatusteknologialle on siis maailmalla selkeästi kysyntää. Tähän Huutokoskella sijaitseva Arvo-Tec vastaa. Yritys kehittää, tuottaa ja vie maailmalle kalankasvatuslaitoksille tarkoitettuja kalanruokintajärjestelmiä ja kiertovesitekniikkaa.

– Ydinosaamistamme ovat kalanviljelyn ohjausjärjestelmät, jotka perustuvat kalan kasvua simuloiviin energiantarvemalleihin. Malleja on räätälöity kymmenille kalalajeille. Järjestelmä perustuu ympäristöolosuhteiden tarkkaan mittaamiseen. Kalan kasvun kannalta tärkein on lämpötila. Myös monet muut tekijät kuten kalalaji, kalan koko ja veden happipitoisuus vaikuttavat kalojen energiantarpeeseen, Arvo-Tecin toimitusjohtaja Kaj Arvonen kertoo.

– Ruokintajärjestelmistämme menee yli 90 prosenttia vientiin. Jälleenmyyjiä meillä on 15 maassa. Viime aikoina suuria tilauksia on tehty Australiaan, arabimaihin, Keski-Eurooppaan, Kanadaan, Chileen sekä Pohjoismaihin.

– Vuodesta 1995 lähtien olemme toimittaneet yli 700 järjestelmää, jotka ruokkivat noin 14 000 allasta ympäri maailmaa. Uudet kiertovesilaitokset ovat iso trendi, ja meidän ruokintajärjestelmämme ovat tarkkuutensa ja integroidun mittausjärjestelmänsä vuoksi lähes ylivertaisia näillä markkinoilla.

Tunnustettua osaamista

Arvo-Tec sai presidentti Haloselta vuonna 2002 valtakunnallisen InnoSuomi-palkinnon kehittämästään kiertovesitekniikasta. Menetelmä mahdollistaa säästä riippumattoman tasaisen kalankasvatuksen ympäri vuoden. Teknologia pienentää kalankasvatuksen ympäristökuormitusta yli 80 prosenttia perinteiseen kasvatukseen verrattuna.

– Kiertovesitekniikalla saamme kasvatusympäristön täysin hallituksi. Voimme vaikuttaa kaikkiin kalankasvatuksen tekijöihin: veden lämpötilaan, valaistukseen, veden happipitoisuuteen ja niin edelleen. Eli käytännössä tarjoamme kaloille parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet 365 päivänä vuodessa, Arvonen vakuuttaa.

Huipputuotteita nykyteknologiaa hyödyntäen

Vuonna 1994 perustetun Arvo-Tecin kaikki tuotteet ovat yrityksen itse kehittämiä. Arvo-Tecin omistaa pitkän linjan kalankasvatusyritys, Kaj Arvosen isän Lars Arvosen vuonna 1969 perustama Huutokosken Arvo-Kala Oy. Arvo-Kalalla on kaksi omaa laitosta, joissa omia tuotteita kehitetään ja testataan. Yritys on myös perustanut Carelian Caviar Oy:n, jonka kiertovesilaitos sijaitsee Varkaudessa Stora Enson paperitehtaan vieressä. Laitos hyödyntää toiminnassaan paperitehtaan hukkalämpöä, energiaa ja vedenpuhdistamoa.

– Rakensimme Suomen suurimman kiertovesilaitoksen sammelle kaviaarin tuotantoa varten. Altaita on lähes 5 000 kuutiometrin verran, mikä mahdollistaa noin 10 tonnin vuotuisen kaviaarituotannon. Se on merkittävä siivu koko maailman arviolta noin 170 tonnin kaviaarituotannosta. Carelian Caviar on maailman viiden suurimman kaviaarintuotantolaitoksen joukossa.

– Siellä hyödynnetään Arvo-Tecin kehittämää kiertovesiteknologiaa. Toiminta laajenee myös kotimaassa. Olemme parhaillaan käynnistämässä Suomessa suurta kiertovesilaitoshanketta, joka tulee lisäämään merkittävästi Suomen kalantuotantoa, Kaj Arvonen kertoo. Teksti: Eila Aalto