Kuvaa niitä haasteita ja mahdollisuuksia sekä ratkaisuja, joita teollisuuden eri toimialan kohtaavat.

patria_sormunen

Ylpeitä työstään

Patrialaiset ovat ylpeitä osaamisestaan ja työstään. Panssariajoneuvojen, lentokoneiden osien tai tiedustelujärjestelmien kehittäminen ja valmistus vaatii ainutlaatuista huippuosaamista.

Patrian historian alkuaikojen rautalevy, hitsauspilli ja hitsari ovat vuosikymmenten kuluessa vaihtuneet komposiittimateriaaleihin, it-järjestelmien osaamiseen ja systeemisuunnitteluun. Korkeatasoinen osaaminen on avannut yritykselle myös vientimarkkinoita ympäri maailmaa. Konsernin noin 800 miljoonan euron liikevaihdosta vientiä on 60 prosenttia.

Monipuolista high techia

Patria on kansainvälisesti toimiva ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni, jonka suuri yleisö yhdistää yleensä panssariajoneuvoihin ja asejärjestelmiin. Ne yhdessä elinkaaren tukipalvelujen kanssa muodostavakin merkittävän osan yrityksen liikevaihdosta. Toinen merkittävä liiketoiminta-alue on lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut yhdistettynä pitkälle kehitettyyn osaamiseen materiaaliteknologiassa.

Tämä mahdollistaa vaativien komposiittirakenteisten lentokoneiden osien ja avaruusrakenteiden valmistuksen. Tällaisia ovat esimerkiksi Airbus A380 matkustajakoneen spoilerit sekä useiden Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ohjelmien signaalinkäsittelyelektroniikka. Kolmas liiketoiminta-alue on tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen.

– Uskomme itseemme ja osaamiseemme. Olen työskennellyt monessa suomalaisessa kansainvälisessä yrityksessä ja uskallan väittää, että Patrian työntekijöiden osaaminen yhdistettynä asiakkaiden arvostukseen on ainutlaatuista maassamme. Siitä voimme Patriassa olla ylpeitä, sanoo johtokunnan jäsen, lakiasiainjohtaja Sirpa-Helena Sormunen.

Kansainvälisyyttä kotiseudulla

Kansainvälinen ura Patriassa ei välttämättä vaadi muuttoa pääkaupunkiseudulle. Konserni toimii usealla paikkakunnalla Suomessa sekä Ruotsissa ja Norjassa.

- Me olemme korkean insinööriosaamisen talo, 80 prosentilla työntekijöistämme on tekninen koulutus. Tarvitsemme kasvukeskusten ulkopuolisissakin toimipaikoissamme paljon erikoisosaamista, monipuolisuutta ja innovatiivisuutta uusimpien teknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Erityisesti it-osaamista tarvitaan vaativissa järjestelmäintegraatioissa, kertoo Sormunen.

Läheskään kaikkia Patriassa vaadittavia taitoja ei voi oppia koulun penkillä, joten yritys kouluttaa henkilökuntaa jatkuvasti. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä tekemisen kautta sekä löytää itselle sopivia etenemisen mahdollisuuksia omalla urallaan.

– Pystymme antamaan mielenkiintoisen työpaikan todellisille ammattilaisille. Nyt henkilökunnastamme vajaa viidennes on naisia ja toivomme luvun kasvavan. Mikään ei estä naisia hakeutumasta töihin yritykseemme mille tahansa tasolle, korostaa Sormunen.

Mahdollisuus mielenkiintoiseen uraan

Työntekijät ovat viihtyneet Patriassa ja vaihtuvuus onkin ollut varsin pientä.

– Tähän on varmasti vaikuttanut se, että yritys pyrkii toimimaan mahdollisimman joustavasti ottaen huomioon työntekijöiden senhetkiset tarpeet. Kehittyvässä yrityksessä toimenkuvaa on mahdollista muuttaa mielenkiinnon mukaan. Pienelläkin paikkakunnalla voi näin saada monipuolisen työuran. Lisää itsensä kehittämismahdollisuuksia on käytettävissä silloin, kun siirtyy yrityksen sisällä toimipisteesta toiseen tai kansainvälisiin projekteihin ympäri maailmaa, kertoo Sormunen.

Hän korostaa, että Patriassa ymmärretään työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys.

– Tuemme henkilöstön erilaisia harrastuksia. Ihminen voi hyvin, kun työelämä ja sen ulkopuolinen aika ovat oikeassa suhteessa. Haluamme tarjota joustavaa viihtyvyyttä kovaa erikoisosaamista vaativassa työssä, joka antaa paljon mahdollisuuksia kehittyä, mutta myös riittävästi aikaa ihmiselle itselleen ja hänen perheelleen.

Verot Suomeen

Kotimainen, pääosin valtion omistama Patria maksaa veronsa Suomeen ja lisäksi se on tulouttanut valtiolle osinkotuloja vuosittain – viime vuonna yli 19 miljoonaa euroa. Läpinäkyvyyteen ja eettisyyteen kaikilta osin niin yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöiden kanssa toimittaessa kiinnitetään erityistä huomiota.

Työntekijöitä Patrialla on Suomessa noin 1800 henkilöä. Koko konsernissa ulkomaiset osakkuusyhtiöt mukaan lukien työntekijöitä on noin 3 500. Yritys työllistää välillisesti myös alihankkijoiden kautta, joita on yhteensä pari tuhatta. Teksti: Maija-Liisa Saksa