Kuvaa niitä haasteita ja mahdollisuuksia sekä ratkaisuja, joita teollisuuden eri toimialan kohtaavat.

abb810

Meillä on yhdessä keinot pitää Suomen teollisuus kilpailukykyisenä

Avainsanoja kilpailukyvyn ylläpitämisessä ovat tuotannon tehokkuus ja energiatehokkuus. Niillä pystymme kilpailemaan halvempien tuotantokustannusten maiden kanssa. Olennaista on, että ymmärretään ne liiketoiminnan kilpailutekijät, mihin pitää pystyä vaikuttamaan.

Me voimme tehdä paljon sen eteen, että tuotantoa ei tarvitse siirtää halvempien tuotantokustannusten maihin, vakuuttaa ABB:n palvelutoimintojen myynnistä vastaava Pekko Herola. Kustannukset väistämättä nousevat halvempien tuotantokustannusten maissa, mutta tässä muutoksen aikaikkunassa meillä on mahdollisuus pärjätä ja voittaa tehokkuudella.

Teollisuudella ei ole usein enää omia resursseja kehitystyöhön?

– Haluan korostaa asiakasyritystemme osaamista ja yhteistyön merkitystä. Parhaaseen ratkaisuun päädytään, kun yhdessä tarkastellen tunnistetaan asiakkaan parhaat käytännöt ja niihin yhdistetään ABB:n vahvuudet. Nykytilanne on usein se, että teollisuusyrityksissä on enää vähän resursseja sisäiseen kehitystyöhön. Me taas olemme erikoistuneet ratkaisuihin, joilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan tuotannon- ja energiatehokkuutta.

Herola ei kaipaa prenikoita rintaan, mutta on ylpeä siitä, mitä ABB:n palveluratkaisujen ja tuotteiden avulla voidaan saada aikaan. Referenssejä on paljon kaikilta toimialoilta: sellu- ja paperiteollisuus, metalli- ja kaivosteollisuus, öljy ja kaasu, sähköntuotanto sekä kappaletavara- ja kemianteollisuus.

Reaaliaikaisilla mittausjärjestelmillä lisää tehokkuutta

Kun Herolalta kysyy, mikä teollisuuden ala on tällä hetkellä erityisen kiinnostava, hän vastaa, että kaivosteollisuus. Monien kaivosten elinkaari on vasta alkuvaiheessa Suomessa, minkä vuoksi niissä on merkittävää kehityspotentiaalia. Eikä vaan ABB:n, vaan koko toimialan tehostamisen kannalta.

– Olennaista on, että ymmärretään ne liiketoiminnan kilpailutekijät, mihin pitää pystyä vaikuttamaan. Energiaintensiivisissä prosesseissa tehostamispotentiaalit ovat merkittäviä. Kaikilla niillä yrityksillä, jotka ovat pärjänneet energiaintensiivisillä toimialoilla pitkällä aikavälillä, on jonkinlaiset reaaliaikaiset mittausjärjestelmät. Niistä saatavaa tietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämiseen tavoitteena tuotannontehokkuus ja energiansäästö.

Konesalien energiansäästöpotentiaali huomattava

– Ydinasioihin keskittymisen kautta saadaan jo yleensä isoja asioita syntymään, sieltä löytyvät isoimmat hyödyt nopeimmin. Ja se mitä ABB pystyy teknologiatalona tarjoamaan – hyvien käytäntöjen ja joustavien, modulaaristen palveluratkaisujen lisäksi – on oman tuotekehitystyön tuloksena syntyneet uniikit innovaatiot.

Esimerkkinä Herola haluaa nostaa esiin ABB:n konesalien energianhallintajärjestelmät, jotka ovat aivan huippuluokkaa. Kokonaisuuteen kuuluu laaja valikoima tuotteita, ratkaisuja ja palveluja esisuunnittelusta aina päivittäisen tuotantoprosessin varmistamiseen asti. Säästöpotentiaali on huomattava, sillä yksi konesali voi kuluttaa sähköä pienen kaupungin verran. Aiheesta on myös juuri ilmestynyt video ”ABB ja konesalit”, joka on katsottavissa tästä.

Teskti: Maarit Reingoldt