Osio pureutuu niin eri tekniikoihin kuin osaamiseen ja määräyksiin tämän päivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksia valottaen.

paroc

Ihmiset huolissaan kotinsa paloriskeistä – eivätkä suotta

IRO Researchin tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät tulipaloa kodin suurimpana turvallisuusriskinä. Kivivillaeristeitä tuottavan Parocin kehityspäällikön, Susanna Tykkä-Vedderin, mukaan huoli on perusteltua.

Tutkimuksen mukaan 37 prosenttia suomalaisista kokee tulipalon kodin suurimmaksi riskiksi. Tykkä-Vedder kertoo, että rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ovat tuoneet uusia haasteita rakennusten paloturvallisuudelle. Vuonna 1997 palomääräyksiin määritellyt palokuormaryhmät eivät ole millään pysyneet kehityksen mukana. ”Rakentamistavat ja -materiaalit ovat moderneissa energiatehokkaissa rakennuksissa täysin erilaisia, minkä lisäksi ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet – kotona on aiempaa enemmän tavaraa sekä herkästi palavaa kodintekniikkaa, kuten isoja televisioita, pelikonsoleita ja tietokoneita”, Tykkä-Vedder summaa.

Energiatehokkaiden rakennusten paloturvallisuus voidaan helpoiten saavuttaa käyttämällä palamattomia rakennusmateriaaleja. Myös rakentamisen palomääräyksiä pitäisi kehittää. Yksi tärkeimmistä keinoista voisi olla rakenteellisten palokuormien rajoittaminen.

Kivivillaeriste on paloturvallinen ja energiatehokas vaihtoehto

Energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovat eristealan kilpailutekijöitä. Rakennuksen elinkaari on yleensä vähintään 50 vuotta, joten rakenteiden toimintakykyä pitää tarkastella koko elinkaaren osalta. Rakentamiseen kuluva energia on minimaalinen verrattuna käytönaikaiseen kulutukseen. ”Yrityksen vastuullinen toiminta perustuu tutkittuihin ja turvalliseksi testattuihin ratkaisuihin, joihin ihmiset voivat luottaa tehdessään rakentamisen materiaalivalintoja “, Tykkä-Vedder toteaa.

Parocin energiatehokkaista kivivillaeristeistä 96-98 prosenttia on vulkaanista kiveä ja loput orgaanista sideainetta. ”Kivivilla on palo- ja kosteusturvallista, ja se vaimentaa hyvin ääntä. Kivi ei myöskään ajan kuluessa muuta muotoaan, mikä takaa pitkän huollottoman käyttöiän”, Tykkä-Vedder listaa.

Parocin tavoitteena on kehittää rakentamisen laatua ja tarjota ratkaisuja, jotka huomioivat sekä energiatehokkuuden että paloturvallisuuden tärkeyden.