Osio pureutuu niin eri tekniikoihin kuin osaamiseen ja määräyksiin tämän päivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksia valottaen.

tengbom

Arkkitehti palvelee yhteiskuntaa

Kestävä rakentaminen on yhdistelmä ennakkoluulotonta kokeilua ja maltillista, pitkäjänteistä toimintaa.

Suomalaiset tarvitsevat kokeilugeenin

Ulkomailla useaan otteeseen asunut ystäväni kutsuu Suomea kaurapuuromaaksi. Kaurapuuro on terveellistä, järkevää, mietoa. Myös rakentamista leimaa mieltymys tuttuun ja turvalliseen ”kaurapuuroon”. Turhan pikantteja mausteita, siis uusien ratkaisujen edustamaa riskiä, karsastetaan. Kaikki vähänkään isommat rakennukset ovat samasta muotista. Nimittäin betonimuotista. Joku ”kokeilugeeni” tekisi meille hyvää. Lakea ja Rakennusliike Reponen ovat ilmeisesti tämän geenin saaneet, heille hatunnosto uraa uurtavista puukerrostalohankkeista.

Rakennetun ympäristön suunnittelu on kestävyysjuoksua

Kestävän kehityksen mukaisissa ratkaisuissa aika on merkittävässä roolissa. Investointihetken kulujen ja kuluvan kvartaalin lukujen kaunistamisen sijaan pitäisi katsoa kuluja ja päästöjä elinkaaren osalta. Kestävät ratkaisut palkitsevat kyllä tekijäänsä välittömästi muun muassa ”tavistaloa” suurempana kysyntänä ja korkeampana hintana.

Kestävien ratkaisujen pohja luodaan kunnan maapolitiikassa ja maakunta- sekä yleiskaavoituksessa, usein vuosikymmen taikka kaksi ennen kun ”alue X” rakentuu. Jo tässä vaiheessa selvitetään luontoarvoja, kaupan yksiköiden sijaintia ja teiden linjauksia. Isoja linjoja, jotka vaikuttavat päivittäiseen elämäämme vuosikymmenten ajan. Kestävää on varsinkin se, että ennaltaehkäistään ympäristöhaitat ja paikallisen ekosysteemin köyhtyminen. “Rikottua ympäristöä”, kuten pilaantuneita pohjavesiä, on nimittäin hyvin työlästä ja kallista ”korjata”. Rakennusten tekninen suorituskyky, esimerkiksi ilmanvaihtokoneen lämmön talteenoton hyötyprosentti, on vain osa kokonaisuutta.

Kestävässä korjaamisessa ristiriitaisiakin näkökulmia

Vanhoissa rakennuksissa on potentiaalia! Niiden energiatehokkuutta on suorastaan vaikeaa olla parantamatta. Toisaalta vanhasta rakennuksesta ei saada korjaamalla energiapiheimmän uuden talon veroista (tai hinta karkaa). Korjaamisen kannattavuus riippuu osin kysynnästä ja kysyntä yhä enemmän sijainnista.

Arkkitehti palvelee yhteiskuntaa, joten arkkitehti tähtää aina kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen mukaiseen lopputulokseen. Rakennetun ympäristön vaaliminen on erottamaton osa tätä työtä. Siksi vanhoissa korjauskohteissa säästetään vanhoja osia, vaikka se olisi energiatehokkuuden kannalta huonompi vaihtoehto. Miksi? Ympärillämme olevat rakennukset ovat yksi kollektiivisen muistimme ilmenemismuoto ja identiteettimme osa. Purettu on ainiaaksi menetetty. Replika ei todellakaan ole samanarvoinen kuin alkuperäinen. Panu Kailaa siteeraten: ” Satavuotiaan rakennusosan toimitusaika on sata vuotta.”

Teksti: Satu Lavinen
Kirjoittaja vetää Tengbom Eriksson arkkitehtien tutkimus- ja kehitystoimintaa.