Osiossa kerrotaan eri vaihtoehdoista niin kotimaan kuin ulkomaan liikenteen ja logistiikan palveluiden ja tuotteiden osalta.

optiscan

Logistiikkaa tehostamalla turha työ pois

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluissa on otettu portaittain käyttöön Optiscanin toimittama varastotyötä ja logistisia toimintoja tehostava Abakus-järjestelmä, joka koostuu puheohjaus- ja tilausjärjestelmistä. Järjestelmän avulla ohjataan varastotyön lisäksi koko tarvike­tilaus­prosessia tilausten tekemisestä toimituksiin.

Optiscanin teknologiaa hankittiin tehostamaan VSSHP:n vuonna 2009 valmistuneen logistiikkakeskuksen varastotoimintoja. – Uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti johtavan puheohjausteknologian toimittajan, Vocollectin, tekniikalla toteutetun puheohjauksen. Valitsimme Optiscanin, koska tiesimme, että heidän teknologiansa sopii tämäntyyppiseen työhön ja ympäristöön, kertoo VSSHP:n hankinta- ja logistiikkapalveluista vastaava materiaalipäällikkö Outi Kalske.

Tilausjärjestelmä puheohjauksen jatkeeksi

VSSHP otti ensin käyttöön puheohjausjärjestelmän, joka laajennettiin tänä vuonna käyttöönotetulla tilausjärjestelmällä. Logistiikkakeskuksen henkilökunnalta on tullut järjestelmistä hyvin rytmitetyn käyttöönottotahdin sekä projektiin osallistamisen ansiosta hyvää palautetta.

– Puheohjattua keräystä kohtaan tunnetut pelot pakkotahtisuudesta ja koneen kanssa seurustelusta ovat osoittautuneet turhiksi. Järjestelmä toimii erinomaisesti, ja Optiscanin toiminta on ollut hyvin ammattimaista, Kalske toteaa.

Henkilöstö on yllättynyt siitä, miten hyvältä puheohjauksen kanssa työskentely tuntuu.

– Ergonomia on parantunut, työ on nopeutunut, kun papereiden ja koneen tuijottelu on jäänyt pois eikä virheitä juuri enää tule. Puhe­ohjaus on vapauttanut henkilöstöä muuhun työhön, mihin sekä henkilökunta että työnantaja ovat tyytyväisiä. Lopulliset säästöt näkyvät vasta ajan mittaan, mutta uskon niiden olevan vähintäänkin odotusten mukaiset, Kalske kertoo.

Yksittäiset työsuoritukset nopeutuvat ja välistä jää turhia työvaiheita pois, koska tilaukset siirtyvät suoraan Abakus-järjestelmään. Myös sisään tuleva tavara on mahdollista ottaa vastaan ja hyllyttää puheohjauksen avulla.

– Abakuksen myötä sairaalan tarvikelogistiikka voidaan toteuttaa yhtenä vaihtoehtona puheohjauksella myös asiakasyksiköissä. Meidän noin 2 000 tilaavaa asiakaspistettämme reititetään jatkossa eri teknologioin Abakus-järjestelmään, Kalske kertoo.

Varaston virtaviivaistetut prosessit

Optiscanin Abakus-ratkaisut tehostavat kaikkia varaston toiminnan osa-alueita tavaran vastaanotosta lähettämötoimintoihin. Olennaista on hahmottaa miten tavaravirrat liikkuvat sisään varastoon, varaston sisällä ja varastosta ulos. Jokainen virtaviivaistettu työvaihe tuo pienessäkin varastossa merkittäviä kustannussäästöjä. Tuloksena on virheetön ja entistä tehokkaampi, reaaliaikaisesti ohjattu toiminta. Kehityksen eturintamaan kuuluva Vocollectin tekniikalla toteutettu puheohjattu keräysratkaisu on jo todistanut soveltuvuutensa lukuisilla eri toimialoilla. Tärkein puheohjauksen sovellusalue on kappaletavaran keräys varastossa, mutta teknologia soveltuu myös muiden varastoprosessien ohjaamiseen.

Puheohjattu varastotoiminta ohjaa käyttäjät käyttämään parhaita käytäntöjä toiminnoissaan. Esimerkiksi keräyksessä varastotyöntekijä kuulee kuulokkeeseensa seuraavan tilausrivin osoitteen. Kerääjä vahvistaa olevansa oikealla keräyspaikalla lukemalla yksilöllisen tarkistenumeron mikrofoniin. Näin työntekijät ohjataan läpi kaikkien toimintojen, käyttäen puhekomentoja niin seuraavan tehtävän antamiseen, kuin tehdyn työn virheettömyyden varmistamiseen. Teksti: Eila Aalto

Lisätietoa Optiscanin varaston puheohjausratkaisuista verkkosivuilta