Tämä sivusto tarjoaa liikkeenjohdolle kaikkia niitä palveluita ja osaamista, jotka auttavat liikkeenjohtoa haasteiden voittamisessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa.

talousbarometri2014_2_liikevaihdonkehitys

Talousjohtajabarometri II/2014: Nurkan takana odottaa synkät ajat

Gutta Oy:n Talousjohtajabarometrin mukaan edessä on yhtiöiden liikevaihdon tippuminen ja barometrin historian suurimmat henkilöstövähennykset. Toisaalta, onneksi löytyy myös yhtiöitä, joilla menee lamasta huolimatta erinomaisesti.

Näin siinä välillä käy. Muutamilla yllätyksillä olemme päätyneet tilanteeseen, jossa lähes 30 % yhtiöistä on vähentämässä henkilöstöään tulevan 6 kuukauden aikana. Tulos on dramaattinen ja korkein koko barometrin historiassa, joka alkaa vuodesta 2008, toteaa Guttan hallituksen puheenjohtaja Jari Kolehmainen.

Tämä yhdistettynä jäykkiin työmarkkinoihin, päättämättömään sateenkaarihallitukseen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin tottuneisiin suomalaisiin tarkoittaa käytännössä pitkiä vaikeita aikoja monille suomalaisille, jatkaa Kolehmainen.

Usein tulevaisuuden kannalta merkittävimmät muutokset; vanhasta luopuminen ja rakenteiden purkaminen tapahtuu kriisin hetkellä ja nyt aletaan kansallisesti olemaan lähellä sitä hetkeä, että asioita alkaa tapahtua, toteaa Kolehmainen ja näkee positiivisena muutoksen tuulet.

Kannattavuuden parantaminen on edelleen talousjohtajien tärkein fokusalue. Kannattavuutta on pidetty kaikkein keskeisimpänä elementtinä ja talousjohtajien päähuomionkohteena aina vuodesta 2012, jolloin kannattavuus nousi kilpailukykyä korkeammalle.

Vaikka Barometrin mukaan synkkiä aikoja on ilmassa, niin näinä vaikeinakin aikoina liikevaihdon odotetaan paranevan yli 40 % yrityksissä (kts kuva) ja vastaavasti 40 % yhtiöistä petraa myös liiketuloksen osalta, kommentoi Guttan liiketoimintajohtaja Timo Tiainen.

Suhdanteista riippumatta löytyy aina myös menestyjiä ja tyypillisesti ne ovat kasvuyrityksiä, joihin on rakennettu ja luotu uusi työnteon ja työn arvostamisen kulttuuri, johon yhdistyy vahvasti yrittäjähenkisyys, yhdessä tekeminen ja tavoitteellisuus, jatkaa Tiainen.

USA:n dynaamisen ja elpymiskykyisen talouden ansiosta euro heikkenee suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Olisi hienoa nähdä sellaisen muutoksen tapahtuvan Suomessakin, joka tähtää elpymiseen ja työllisyyden paranemiseen muutoinkin kuin julkisin varoin teitä ja infraa rakentamalla, jatkaa Tiainen.

Ajankohtaisteemana Venäjä-pakotteet ja niiden vaikutukset

Ajankohtaisteemana käsiteltiin paljon esillä ollutta teemaa Venäjän vastaisista pakotteista. Noin 40 % talousjohtajista on sitä mieltä, että pakotteilla ei ole ollut vaikutusta Venäjään lainkaan tai vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Talousjohtajista yli 30 % oli sitä mieltä, että pakotteet vaikuttavat merkittävästi puolestaan Suomen taloustilanteeseen. Kolmannes yhtiöistä ei kuitenkaan koe viimeaikaisten Venäjän tapahtumien vaikuttavan millään tavalla heidän tuleviin liiketoimintasuunnitelmiin seuraavien 1-2 vuoden säteellä.

Osalle firmoista Venäjän tilanne ja pakotteet voivat olla todella dramaattisia, mutta tämä koskee kyselyn mukaan alle 10 % yhtiöistä, joten valtaosalla liiketoiminta jatkaa kulkuaan, vaikka hieman niin sanottua hikkaa esiintyykin, toteaa Kolehmainen.

Talousjohtajabarometrissa haastatellaan puolivuosittain Suomen 500 suurimman yrityksen talousjohtajia. Tutkimus selvittää reaalitalouden tilaa ja näkymiä kolmesta näkökulmasta: kansantalouden näkymät, yrityksen talousnäkymät ja ajankohtaisteema, joka syksyn 2014 barometrissa oli Venäjä-pakotteet. Gutta toteuttaa Talousjohtajabarometrin kaksi kertaa vuodessa. Tänä syksynä barometri toteutettiin aikavälillä

2.10 – 27.10.2014 ja siihen haastateltiin 102 talousjohtajaa.

Lehdistötiedote julkaisuvapaa 27.10.2014.

Lisätietoja
Timo Tiainen
Liiketoimintajohtaja
Gutta Oy
050 525 0617
timo.tiainen(at)divestgroup.fi

Jari Kolehmainen
Hallituksen puheenjohtaja
Gutta Oy
050 591 3533
jari.kolehmainen(at)divestgroup.fi