Tämä sivusto tarjoaa liikkeenjohdolle kaikkia niitä palveluita ja osaamista, jotka auttavat liikkeenjohtoa haasteiden voittamisessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa.

haaga-helia

Palvelumyynnin eMBA

Keski- ja ylemmälle johdolle suunnattu HAAGA-HELIA:n Executive MBA in Service Excellence täydennyskoulutusohjelma tarjoaa uusia kilpailuvaltteja tiukentuneilla markkinoilla.

– Tuotteet lähenevät toisiaan, mutta niihin liittyvien palvelukokonaisuuksien erilaistamisella voidaan erottua kansainvälistyvässä kilpailussa. Tämä taas vaatii vahvaa osaamista palvelujen johtamisessa, kiteyttää eMBA Program Manager Susanna Tammela-Eltvik.

Päivitä, Täydennä tai Etene urallasi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun eMBA in Service Excellence -koulutusohjelma on suunnattu esimieskokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat edetä päällikkötason tehtävistä johtotasolle, tai johtajille, joilla on tarve päivittää tai täydentää osaamistaan.

eMBA-ohjelma tarjoaa myös erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet.

Palvelujohtamiseen sekä myynnin johtamiseen painottuva tutkinto on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi. Hakuaikoja ei ole, vaan työelämässä mukana olevat voivat hypätä mukaan opiskelemaan ympäri vuoden eMBA-ohjelman modulaarisuuden vuoksi. Kaksi vuotta kestävän, 90 opintopisteen täydennyskoulutuksen 20 opintomoduulia voi suorittaa itselleen parhaiten sopivassa järjestyksessä.

Pääsyvaatimuksina ovat vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden esimieskokemus tai vastaavat taidot. Opiskelu tapahtuu englanniksi.

Palvelujen johtamiseen tarvitaan vahvoja osaajia

– Palvelu- ja myyntiosaaminen koskettaa kaikkia. Ennen ajateltiin, että tietyt tehtävät tai toiminnot eivät tarvinneet tällaista osaamista, mutta nyt on toisin. Palvelut ovat ratkaiseva kilpailukeino ja palvelujen johtamiseen tarvitaan vahvoja osaajia, Tammela-Eltvik sanoo.

Pienemmät, räätälöidyt jatko-opintokokonaisuudet, 30 opintopisteen Diploma in Service Excellence ja 15 opintopisteen Graduate Certificate in Service Excellence antavat esimakua eMBA -tutkinnosta. Opintojen sisällön voi valita kurssitarjonnasta vapaasti ja ne voi myöhemmin sisällyttää eMBA-tutkintoon.

Service Excellence -opintojen tarjoaminen on hyvä tapa kehittää, saada aikaan positiivista muutosta tai vaikkapa palkita ansioituneita työntekijöitä tai johtotiimien jäseniä, Tammela-Eltvik vinkkaa.

HAAGA-HELIA hyödyntää lisäksi 450 asiantuntijaluennoitsijansa osaamista tarjoa­malla yrityksille räätälöityjä Talents, tools and results -valmennuksia. Nämä pitivät sisällään käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä koulutuskokonaisuuksia, jotka tähtäävät konkreettisiin tuloksiin.

– Suomessa on todella paljon hyviä tuotteita, joita ei osata myydä oikein. Maksulliset, räätälöidyt koulutuksemme antavat toimivia välineitä sekä sisäisen että ulkoisen myyntiosaamisen kehittämiseen, Susanna Tammela-Eltvik toteaa. Teksti: Ulla Rantakari