Esittelyssä kansainvälisen liiketoiminnan palveluita, kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia eri markkinoilla.

gutta_timotiainen

Gutta puhuu samaa kieltä kasvuyritysten kanssa

Miten edetä kansainvälistymisen suhteen? Mistä rahaa investointeihin? Mihin asiakkaisiin ja tuotteisiin kannattaa panostaa? Jos yrityksen tavoitteena on kasvu, ei kysymysten kanssa kannata jäädä yksin. Gutta Oy on suomalainen talous- ja liikkeenjohdon konsultointiyritys, joka tukee kasvuyrityksiä ketterästi ja joustavasti.

Guttan perustehtävä on tukea yrityksiä matkalla kohti kasvua, tapahtuupa se sitten kotimaan markkinoilla tai kansainvälistymisen kautta.

– Olemme mielenkiintoinen kumppani kasvuyrityksille, sillä palveluvalikoimassamme on monipuolisia komponentteja, joiden avulla voimme tukea pk-yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä, Gutta Oy:n konsultointipalveluista vastaava johtaja Timo Tiainen kertoo. Gutta on yhtiönä itsekin kasvuhakuinen kotimainen toimija.

– Siksi ymmärrämme aidosti pk-yritysten tarpeita ja osaamme ottaa lähestymistavassamme huomioon myös yrityksen rajoitteet esimerkiksi ajankäytön suhteen. Täysin kotimaisena toimijana puhumme kirjaimellisesti samaa kieltä kasvuyritysten kanssa, hän lisää.

Joustavat, modulaariset palvelut

Gutta kumppaniverkkoineen tarjoaa asiantuntevaa apua esimerkiksi kasvuhakuisen yrityksen strategian sparraukseen, kansainvälistymiseen, yritysjärjestelyihin, rahoitukseen, suoritusjohtamiseen tai vaikkapa taloushallinnon resursointiin.

– Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen ovat aina prosesseja. Siksi yritys tarvitsee kumppanin, joka on sitoutunut kulkemaan mukana yrityksen kasvupolun alusta loppuun, yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Sampsa Rönkkönen toteaa. Guttan palvelut ovat modulaarisia ja ne räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Hyvin usein yrityksen kasvuun liittyy esim. kysymys käyttöpääoman riittävyydestä eli kun yritys kasvaa, mistä saadaan rahaa kasvuun. Tämä on esimerkki tilanteesta, jossa voimme olla yrityksen tukena ja apuna, Tiainen selvittää.

Lisäkäsipareja tarpeen mukaan

Pelkästään rahoitus ei yksin ratkaise yrityksen onnistumista kansainvälistymisessä ja kasvussa, vaan kasvua tukemaan tarvitaan myös osaamista prosessin eri vaiheissa.

– Kun yrityksen nykyiset resurssit tulevat vastaan, lähdetään usein rekrytoimaan, mutta aina ei tiedetä millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja verkostojen käyttö tuo pk-yritykseen joustavasti monipuolista osaamista, mikä on usein myös kustannustehokkaampi toimintamalli kuin omat rekrytoinnit. Myös osaavien resurssien joustava käyttö on tätä päivää, Tiainen toteaa. Osa Guttan voimaa on myös se, että yhtiö on osa Divest-konsernia, joka on vahva ja monipuolinen taustaorkesteri.

– Voimme hyödyntää konsernin yritysten palvelutarjoomaa, jotta yritys saa käyttöönsä oikea-aikasesti juuri oikeat osaajat, Rönkkönen lisää. Teksti: Mia Heiskanen