Esittelyssä kansainvälisen liiketoiminnan palveluita, kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia eri markkinoilla.

Divest_group_logo

Divest Group satsaa Venäjän markkinaan

Divest Group Oy:n johtoryhmä on päättänyt käynnistää 1.9.2014 palvelukeskuksen Lappeenrantaan. Paikkakuntavertailussa Lappeenranta valikoitui sijaintipaikkakunnaksi juuri Venäjän markkina-alueen myötä.

Venäjä on tärkeä osa tulevaa yhtiön kansainvälistymisstrategiaa ja venäläisten länsimaissa operoivien asiakkaiden palveleminen Suomessa on myös tärkeää, yhtiöstä kerrotaan.

Yhtiö aikoo palkata taloushallinnon, myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin seuraavan vuoden aikana 10 henkilöä. Yksikkö tullaan kasvattamaan kolmen seuraavan vuoden aikana noin 40 henkilöön. Palvelukeskus tulee tukemaan Venäjälle suuntautuvaa liiketoimintaa sekä fyysisiä Venäjälle perustettavia tytäryhtiöitä.

– Investointien perusteena ei pidetä nykyhetkeä, vaan näkymä päätösprosessissa on useita vuosia, yhtiön partner Jari Kolehmainen kertoo. Venäjä on aina ollut Suomen merkittävä rajanaapuri ja kauppakumppani, ja tulee sitä jatkossakin olemaan, huolimatta tämän hetken kriisistä, jatkaa Kolehmainen.

Uutta tytäryhtiötä, Lappeenrannan Sametti Oy:tä, johtaa väliaikaisesti Kari Haaja, joka on konsernin perustajaomistajia. Varsinainen liiketoiminnasta vastaava henkilö valitaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Lappeenranta valikoitui sijoituspaikkakunnaksi Venäjän markkina-alueen tavoitettavuuden myötä. Sijoittumispäätökseen vaikutti merkittävästi myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston yrityselämälähtöisyys sekä Lappeenrannan elinkeinotoimen aktiivisuus ja ammattiosaaminen, yhtiöstä avataan.

– Satsaamme alkuvaiheessa venäläisten asiakkaiden palvelemiseen Suomessa ja myöhemmässä vaiheessa yksikkö tukee Venäjällä tapahtuvia operaatioitamme, jatkaa Haaja.

Yhtiö on toteuttanut yrityskaupan Lappeenrannassa, jossa perustettavan yhtiön asiakkaaksi on siirtynyt useita venäläisiä asiakkaita.

– Kyllä yrityskaupalla saadaan aloitus niin sanotusti lentäväksi, toteaa Haaja.

Tiedote: julkaisuvapaa 29.8.2014 klo. 12:00.

Lisätietoja:

Jari Kolehmainen
Partner
+358 50 591 3533
jari.kolehmainen(at)divestgroup.fi

Kari Haaja
Partner
+358 40 503 2195
kari.haaja(at)divestgroup.fi

Divest Group on palveluliiketoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Tuemme liikkeenjohtoa taloushallinnon, myynnin, henkilöstöjohtamisen sekä asiakaspalvelun prosesseissa. Konsernimme liikevaihto on yli 14 miljoonaa euroa, ja työllistämme 120 henkeä. Divest Group on kehittynyt ja laajentunut asiakastarpeiden mukana. www.divestgroup.fi