siluetti_spa

Siluetti panostaa laatuun ja luotettavuuteen

Siluetti on jo vuosikymmenten ajan tunnettu plastiikkakirurgian edelläkävijänä, kehittäjänä ja kouluttajana Suomessa. Monipuolisen palvelutarjonnan ansiosta Siluetti palvelee yksilöllisesti kaikissa plastiikkakirurgiaan ja ulkonäön korjaamiseen liittyvissä kysymyksissä olipa kyse terveydentilan kartoittamisesta, hyvinvoinnin tukemisesta, spa-hoidosta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta.

– Olemme suomalainen perheyritys, joka on tarjonnut plastiikkakirurgisia palveluita jo vuodesta 1977 lähtien. Siluetti on toiminut suunnannäyttäjänä Suomessa, sillä olemme yrityksen perustamisesta lähtien tehneet kaikkea plastiikkakirurgiaa, syöpäleikkauksia , vammojen korjauksia ja synnynnäisten haittojen korjaksia ja aloittaneet mm. sukupuolenkorjaus- ja kasvoluukirurgiset toimenpiteet yksityispuolella. Siluetti-spa:ssa kehitetyllä terveydentilan kartoituksella ja elämän hallinnan ohjauksella voidaan ennalta ehkäistä elintapasairausten syntyä, kertoo toimitusjohtaja, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Timo Pakkanen. Tänä päivänä Siluetti tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua esteettisistä sekä korjaavista kirurgisista toimenpiteistä sairauksien ennalta ehkäisyyn ja spa-hoitoihin.

Toimiva kokonaisuus

Kokonaisvaltainen palvelu tarkoittaa Siluetissa sitä, että paras osaaminen on yhdistetty asiakkaita parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. – Ammattitaitoiseen tiimiimme kuuluvat Sairaala Siluetin ja Medical Span osaajat ja asiantuntijat kahdessa osoitteessa Helsingin ydinkeskustassa.

Sairaala Siluetti on esteettiseen sekä korjaavaan kirurgiaan erikoistunut yksityissairaala, jonka toimintaan kuuluu korkeatasoisten erikoislääkäripalveluiden tuottaminen alan parasta tekniikkaa hyödyntäen. Siluetti Health -terveyspalvelut ja hampaiden oikomispalvelut täydentävät palvelutarjontaa. Kattavia kauneus- ja hyvinvointipalveluita puolestaan tarjoaa SiluettiSpa. – SiluettiSpan harmonisissa tiloissa Helsingin Pohjoisesplanadilla on myös plastiikkakirurgiemme vastaanotto, Pakkanen kertoo.

Jatkuvaa henkilökunnan koulutusta potilaidemme hyväksi

Pakkasen mukaan toiminnan korkeaa laatua ylläpidetään myös jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella. – Ammattitaitoisen ja turvallisen hoitotiimin luominen edellyttää jatkuvaa leikkaustiimin koulutusta. Käymme oppimassa uusia tuulia säännöllisesti alan kokouksissa ja lisäksi järjestämme suomalaisille plastiikkakirurgeilla ja omalle henkilökunnallemme Sairaala Siluetissa vuosittain Finnish Aesthetic Teaching Symposium (FATS)-koulutustilaisuuksia, joissa leikkaavat innovatiiviset kansainväliset huippukouluttajat. Standardoitujen kuvantamismenetelmien, kuten alkukuvien läpi otettujen jälkeen -kuvien ja kolmiuloitteisen kuvantamisen avulla voimme potilaidemme kanssa arvioida luotettavasti näiden leikkausmenetelmien pitkäaikaistulokset.

Hoidon henkilökohtaisuus, laatu, ja turvallisuus ohjaa toimintaa

Pakkanen korostaa, että Siluetin toiminnan ydinajatuksena on tuottaa korkealaatuisia, kokonaisvaltaisia ja miellyttäviä asiakaskokemuksia, jotka on suunniteltu potilaamme edun ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. – Siihen liittyy olennaisesti toiminnan laatuun panostaminen. Laatu tarkoittaa potilasturvallisuutta ja sitä, että ennakoimme mahdollisia ongelmia.

Pakkanen kertoo, että Siluetti on ainoa Pohjoismainen klinikka, jolla on yhdysvaltalainen AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) laatuluokitus. – Se edellyttää, että kirjaamme kaikki poikkeamat, raportoimme ne eteenpäin ja valvomme dokumentointia sekä tilojemme turvallisuutta. Siihen liittyy myös säännöllinen ulkopuolisen toimijan tekemä auditointi sekä vuosittainen sisäinen auditointi. Suomessa alan lainsäädäntö on vielä puutteellista. Standardi ohjaa kaikkea toimintaa ja lisää potilasturvallisuutta. Kaiken toimintamme lähtökohtana on potilaamme yksilölliset tarpeet, joita hoidetaan hänen henkilökohtaisten etujensa mukaisesti, Pakkanen muistuttaa. Teksti: Mia Heiskanen