Valottaa niitä runsaslukuisia mahdollisuuksia, joita ICT tarjoaa osana modernin yhteiskunnan yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien elämää.

livion_asko-lamminen

Mobiiliteknologia höylää työstä turhat rönsyt pois

Mobiili- ja selainsovellusten hyödyntämisessä piilee valtavasti mahdollisuuksia, joilla virtaviivaistaa ja tehostaa työtä. Selkeä käyttöliittymä valjastaa yrityksen tietokannat tehokkaasti käyttöön niin, että työntekijän tarvitsema tieto on mobiililaitteella saatavissa ja muokattavissa missä vain ja milloin vain.

– Sovellusten hyödyntäminen älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla on monilla toimialoilla vielä alkumetreillä, toteaa toimitusjohtaja Asko Lamminen käyttöliittymiä ja innovatiivisia ohjelmistotuotteita toteuttavasta Livion Oy:stä.

– Sitä mukaa kun mobiilisovellusten hyödyt on huomattu mm. teollisuudessa ja terveydenhoitoalalla, muillakin toimialoilla on alettu kiinnostua niiden käyttöönotosta. Älypuhelinten ja kosketusnäyttöjen yleistymisen myötä on oivallettu niiden mahdollisuudet työtehon, käyttömukavuuden ja työturvallisuuden lisääjinä.

Tarkoituksenmukaista käyttömukavuutta

Mobiili- ja selainsovellukset eivät ole itsetarkoitus, vaan niiden on oltava tiettyyn käyttötarkoitukseen suunniteltuja työkaluja, joita on yksinkertaista ja miellyttävää käyttää. Näin niistä saadaan paras hyöty irti.

– Kun käyttömukavuus ja työteho paranevat, työntekijöille jää enemmän aikaa muihin tehtäviin, Lamminen muistuttaa.

Livionissa järjestelmät tehdään asiakaskohtaisesti eli ratkaisut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

– Meillä on asiakkaita monelta eri toimialalta, esimerkiksi teollisuudesta, mediasta, logistiikasta, turvallisuusalalta ja terveydenhoitoalalta, ja jokaiselle räätälöidään juuri heidän työtään helpottavat ratkaisut, Lamminen kertoo.

– Kun toteutamme asiakkaalle järjestelmän, meille on tärkeää tuntea käyttäjät. Yksinkertaistamme ja pelkistämme asiat niin, että sovelluksen käyttäjän ei tarvitse opetella asioita ulkoa.

Mobiiliteknologiaa kenttätyöhön

Järjestelmien väliset yhteydet antavat työntekijälle mahdollisuuden dokumentoida, antaa ja ottaa vastaan ohjeita, valvoa ja ohjata laitteita sekä tehdä tarjouksia ja tilauksia mobiililaitteen välityksellä.

– Työntekijän ei tarvitse enää olla konttorin PC:llä kirjoittamassa asioita ylös, vaan hän voi kirjata jo kentällä tablettiin asiakkaalle tehdyt asennus- ja huoltotoimenpiteet. Kun tieto siirtyy reaaliajassa suoraan työlistalle ja laskutukseen, toiminta tehostuu huomattavasti, Lamminen kuvailee.

Mobiili- ja selainsovelluksissa työntekijöiden tarvitsema tieto on koko ajan käytettävissä ja sitä voidaan muokata missä vain ja milloin vain. Esimerkiksi kiinteistöalan työntekijät voivat kentällä katsoa kiinteistöön liittyviä tietoja, prosessikuvia ja työlistauksia suoraan tablettitietokoneelta ja suunnitella seuraavat työvaiheet.

Jos yrityksillä on myynnissä eri laite- tai järjestelmäkokonaisuuksia, myyjä kysyy asiakkaalta, mitä tämä tarvitsee ja sovellus kokoaa tarvittavan kokonaisuuden.

– Esimerkiksi turvallisuusalan yrityksessä työntekijä voi tablettitietokoneen avulla suunnitella asiakkaan kanssa erilaisia hälytysjärjestelmiä, Lamminen havainnollistaa.

– Myyjä asettelee tarvittavat laitteet esimerkiksi pohjapiirrokseen asiakkaan toiveiden mukaan ja sovellus tekee saman tien valmiin suunnitelman laitelistauksineen sekä laskee tarvittavien tietojen pohjalta tarjouksen. Tilaus saadaan saman tien sisälle ja laskutukseen.

– Älykkyyden lisääntyminen sovelluksissa ja tiedon välitön saatavuus nopeuttavat ihmisen työtä. Teknologiahan on kuitenkin ihmistä varten, Asko Lamminen muistuttaa. Teksti: Eila Aalto