Valottaa niitä runsaslukuisia mahdollisuuksia, joita ICT tarjoaa osana modernin yhteiskunnan yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien elämää.

blc810

Mobiililaitteiden hallinnalla kustannussäästöjä

Tablettien ja älypuhelinten hallinnan ulkoistaminen alan ammattilaiselle tuo yrityksille säästöä sekä lisää tietojenkäsittelyn turvallisuutta ja varmuutta. Mobiilaitteiden yleistyminen yrityksissä on mahdollistanut tehokkaan ja liikkuvan työskentelyn, mutta aiheuttaa usein piilokustannuksia yritykselle.

BLC Wireless Oy ainoa yritys Suomessa, joka on keskittynyt täysin tablettien ja älypuhelimien koko elinkaaren hallintapalveluihin ja sovelluksiin. BLC Wireleksen kehittämä MobileServant- palvelukokonaisuus hoitaa mobiililaitteen koko elinkaaren aina ostosta kierrätykseen sekä varmistaa tuen ongelmatilanteissa käyttäjille.

– Tarjoamme yrityksille MobileServant –palvelullamme selviä säästöjä, joihin päästään jo 50 puhelimen ulkoistamisella. Ydinporukkamme on ollut kehittämässä mobiilipalveluja siitä alkaen kuin puhelimella on tehty muutakin kun puhuttu ja lähetetty tekstiviestejä, sanoo BLC Wireless Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Vähälummukka.

– Kaikissa yrityksissä ei ole vielä tiedostettu mobiililaitteiden ja niiden sovellusten hankintaan sekä ylläpitoon käytettävää työ- ja euromäärää, arvioi Vähälummukka. Suurimmat ulkoistamisella saavutetut säästöt ovat olleet kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa. Säästöt ovat syntyneet henkilökustannuksista, kun hankintaan ja ylläpitoon liittyvä työ on jäänyt asiakkaalta pois. Lisäksi palveluiden ulkoistaminen on mahdollistanut laitteiden edullisen hankinnan asikasyrityksille.

Työkaluista täyteen palveluun

MobileServant-palvelussa on kolme eri tasoa, joista asiakas voi valita yritykselleen parhaimman vaihtoehdon. Minimissä yritys saa käyttöönsä työkalut, joiden avulla yrityksen oma it-tuki pystyy pilvipalveluna hallitsemaan mobiililaitteita etänä. Näin älypuhelimiin ja tabletteihin voidaan lisätä tai poistaa turva-asetuksia ja sovelluksia sekä lukita niitä. Katoamistapauksessa laite voidaan tyhjentää tiedoista.

Laajimmillaan asiakas saa palvelukokonaisuudessa käyttöönsä sähköisen portaalin, jonka kautta voidaan tilata uusia, sovelluksineen käyttövalmiita laitteita. Jokainen yksittäinen käyttäjä voi olla yhteydessä tukipalveluun kaikissa ongelmatilanteissa. Lisäksi sovelluskaupasta voi hankkia uusia ohjelmia joko niin, että käyttäjä lataa ne itse tai ne asennetaan valmiiksi etänä. Mikäli laitteen rikkoontumisesta tulee tieto BLC:lle klo 14 mennessä, on käyttäjän työpöydällä seuraavana aamuna tutut sovellukset sisältävä varalaite.

– Henkilökuntamme hallitsee älypuhelimien ja tablettien jatkuvan kehityksen, joten yritys saa kaikkien alustojen ajantasaisen asiantuntemuksen käyttöönsä. Tämän lisäksi huolehdimme laitteen turvallisuudesta etähallinnalla, jonka ansiosta laite voidaan tyhjentää, mikäli se on joutunut vääriin käsiin. Myös varalaite on nopeasti saatavissa käyttöön rikkoontumistapauksissa, luettelee Vähälummukka ulkoistamisesta yritykselle koituvia hyötyjä.

Yrityksen mobiililaitetarpeiden muuttuessa asiakas saa täyden tuen laitekantansa päivitykseen.

– Konsultoimme asiakkaitamme siitä, millaisia laitteita on markkinoilla ja pidämme asiakkaamme ajantasalla tuoteiden kehittymisessä ja uusista ominaisuuksista. Suosittelemme myös asiakkaillemme heidän tarpeita vastaavia tuotteita ja autamme oikeiden tuotteiden valinnassa, kertoo Vähälummukka.

Julkishallinto vahvasti mukana

Julkishallinto mielletään helposti hitaaksi toimijaksi, mutta Vähälummukka kiittelee sen kiinnostusta mobiililaitteiden hallinnan ulkoistamiseen.

– Suuret yritykset tulivat asiakkaiksemme ja julkishallinto pian perässä. Syynä on varmasti alan säästöpaineet. Nyt myös yhä pienemmät yritykset ovat oivaltaneet hallintapalvelujen ulkoistamisesta saadut hyödyt. Eurojen säästön lisäksi yhä merkittävämmäksi koetaan etähallinnan myötä saatava tietoturvallisuus. Jokaisen yritysjohtajan sähköposteissa on tietoa, jonka ei pitäisi joutua vääriin käsiin. Teksti: Maija-Liisa Saksa