Valottaa niitä runsaslukuisia mahdollisuuksia, joita ICT tarjoaa osana modernin yhteiskunnan yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien elämää.

silmu

Intranet turvallisesti taskussa

Silmu-mobiilipalvelu on suunniteltu kaikkeen liikkuvaan työhön. Tuntikirjausten tekeminen tai intranetistä tietojen hakeminen onnistuvat vaikka hanskat kädessä työmaamontusta. Aikaa säästyy, kun asiat voidaan hoitaa paikasta riippumatta heti.

Systems Garden Oy:n kehittämän Silmu-mobiilipalvelun avulla yritys saa liiketoimintahyötyjä toiminnan tehostuessa myös pc-laitteiden ulottumattomissa. Silmu on kehitetty laite- ja paikkariippumattomaksi tavaksi hyödyntää yrityksen olemassa olevia liiketoiminnan tietojärjestelmiä helposti ja turvallisesti.

Silmun avulla yrityksen tietoverkkoon voidaan liittää mikä tahansa älypuhelin tai tabletti. Suunnittelussa on lähdetty käyttäjän tarpeista eikä hänen tarvitse Silmua käyttäessään tuntea yrityksen taustaohjelmia. Tämän vuoksi palvelusta on tehty selkeä ja helposti peukalolla hallittava, kertoo toimitusjohtaja Pirkka Paronen.

Systems Gardenissa Silmua on kehitetty parin vuoden ajan, osin Tekesin tuella. Osa Silmu-sovelluksista on valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka voidaan pienellä räätälöinnillä ottaa käyttöön nopeasti. Niissä tiedon jakaminen on turvallista, sillä Silmu-mobiilipalvelut liitetään yrityksen tietojen käyttöoikeuksien hallintajärjestelmään ja dokumentit pysyvät koko ajan yrityksen tietojärjestelmässä palomuurien takana.

– Niitä ei siis ladata mobiililaitteeseen tai pilvipalveluihin. Näin yrityksen intranet tietoineen kulkee Silmun avulla aina turvallisesti mukana, korostaa Paronen.

Tiedon jakamiseen

Silmu for SharePointin a vulla käyttäjä voi valita, mitä osia intranetistä jaetaan mobiilisti paitsi oman organisaation jäsenille, myös ulkopuolisille kumppaneille, esimerkiksi jälleenmyyjille tai projektin jäsenille.

Myös yrityksen sisäinen viestintä ja sen myötä työtyytyväisyys paranevat, sillä Silmu for SharePointin avulla myös ne työntekijät, jotka työskentelevät kentällä, pystyvät seuraamaan intranetiä ajantasaisesti.

SharePointin avulla intranet saadaan nopeasti, jopa viikossa käyttöön kaikille työntekijöille.

Kenttätyön ohjaukseen

Silmu Kenttätyön ohjaus ja raportointi -sovelluksen avulla asentaja voi vaikka aamukahvia juodessaan katsoa päivän työt laitteeltaan. Hänen ei tarvitse lähteä erikseen hakemaan paperinippua toimistosta, vaan voi ajaa suoraan ensimmäiseen kohteeseen. Työn valmistuttua siihen liittyvät tiedot työtunteineen ja materiaaleineen kirjataan mobiililaitteeseen tuoreeltaan. Tämän jälkeen ne ovat välittömästi myös työnjohdon ja taloushallinnon käytettävissä.

– Työntekijällä on aina kaikki tarvittava tieto kohteesta saatavilla, häneltä säästyy turhaa ajoa ja työnjohto on ajantasaisesti tietoinen työkohteiden tilanteesta, selvittää Paronen käytön etuja. Ohjelma on käytössä mm. Arella, jossa sitä käyttää 800 kenttätyöntekijää.

Silmu Proto – räätälöity ratkaisu

Silmu Proton avulla yritykset voivat testata siirtymistä mobiilijärjestelmän käyttöön.

– Asiakkaan kanssa tehdyn kartoituksen perusteella ehdotamme ratkaisua yhteen tarpeeseen ja rakennamme siihen prototyypin kolmessa viikossa. Näin asiakas voi testata, miten kohteen mobilisointi onnistuu, selvittää Pirkka Paronen palvelumallin periaatetta. Hän kertoo, että mallia on sovellettuu mm. työturvallisuushavaintojen ilmoittamiseen.

– Mobiilisti ilmoittaminen on helppoa heti havainnoinnin yhteydessä. Lisäksi mukaan saadaan kaksisuuntaisuus, sillä työntekijä saa samalla tiedon esimerkiksi omien aiempien havaintojensa käsittelytilasta. Teksti: Maija-Liisa Saksa