Tämä sivusto esittelee kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita yritykselle on tarjolla henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

optiscan_logistiikka

Turha työ pois logistiikkaa tehostamalla

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluissa on otettu käyttöön Optiscanin toimittama Abakus-tilausjärjestelmä, jonka avulla tehdään kaikki VSSHP:n materiaalitilaukset lääkkeitä lukuun ottamatta.

Järjestelmän avulla noin 2 000 käyttäjää VSSHP:n organisaatiossa hoitaa tuotetilaus-prosessia sähköisesti web-käyttö­liittymän, käsipäätteiden ja puheohjausteknologian avulla.

Monipuoliset tilausominaisuudet

Abakus-järjestelmässä tilaus voidaan luoda automaattisesti, mikäli vastuuhenkilö on määritellyt tuotekohtaiset hälytysrajat, joiden alittuessa tilaus lähtee logistiikkakeskukseen. Tilaus voidaan myös syöttää manuaalisesti järjestelmään joko web-käyttöliittymän avulla tai Android-käsipäätteillä viivakoodeja hyödyntäen. Käyttäjät, esimerkiksi hoitologistikot, voivat myös syöttää tilauksen Abakus-järjestelmään käyttäen puheohjausteknologiaa, jolloin kädet jäävät vapaaksi varastossa olevien tuotteiden käsittelyyn. Manuaalitilauksia tehtäessä työtä helpottavat valmiit tilauspohjat, joita muokkaamalla materiaalien tilaaminen on vaivatonta. Jokainen uusi tilaus voidaan myös tallettaa tilauspohjaksi.

– Abakus-järjestelmän myötä olemme voineet siirtyä nopeaan ja virheettömään materiaalitilausjärjestelmään, kertoo VSSHP:n hankinta- ja logistiikkapalveluista vastaava materiaalipäällikkö Outi Kalske.

Osastovarastot hallintaan

Tuotteiden kulutus kirjataan Abakus-järjestelmään web-käyttöliittymällä, Android-käsipäätteillä tai puhepäätteillä. Näin varastojen saldot pysyvät jatkuvasti oikeina, ja mikä tärkeintä, materiaalikustannukset voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle. Web-käyttöliittymällä hallinnoidaan tuotetietoja. – Tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit hoituvat nopeasti ja vaivattomasti, nyt voimme keskittyä auttavaan hoitotyöhön, kertoo sovellusasiantuntija Hanna Jääskeläinen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiristä.

– Ennen tuotetilaukset olivat työläitä, kirjasimme tilauspohjalle tilausmäärät käsin ja syötimme tiedot tietojärjestelmään, Hanna Jääskeläinen jatkaa.

– Abakus-järjestelmästä näemme nyt myös osastovarastokohtaisen ajantasaisen varastosaldon, kertoo logistiikkapäällikkö Mika Leivo Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiristä. – Järjestelmän inventointityökalulla saamme osastovaraston inventointikirjaukset tehtyä aiempaa nopeammin ja virheet ovat Abakus-järjestelmän myötä vähentyneet minimiin, Mika Leivo jatkaa. – Uusi järjestelmä auttaa meitä myös seuraamaan tarkemmin varastoihin sitoutuneen vaihto-omaisuuden arvoa.

Materiaalitilaukset, joita tehdään yli 2 000 tilauspisteessä, ohjautuvat Abakus-järjestelmästä sairaanhoitopiirin ERP:n kautta logistiikkakeskuksen varaston­ohjaus­järjestelmään kerättäväksi. Varastotyöntekijä kerää tilauksen mukaiset tuotteet puheohjausta hyödyntäen.

 Jatkokehityshankkeet jo suunnitteilla

Abakus-järjestelmää ollaan laajentamassa myös alustaseurantaan. Logistiikkakeskuksessa käytetään kuljetusalustoina rullakoita ja muovilaatikoita, jotka on identifioitu yksilöllisellä viivakoodilla. Käytettävä alusta skannataan lähettämöalueella, ja alustan saapuessa toimituspisteeseen se skannataan uudestaan. – Voimme parantaa kuljetusalustojen käyttöastetta ja pienentää niihin sitoutunutta pääomaa, kun tiedämme missä kuljetusalustat ovat. Jatkossa voimme seurata, että alustat palautuvat takaisin logistiikkakeskukseen, mutta tarvittaessa voimme lähettää laskun perään, kertoo Mika Leivo.

______
Päivä sairaalassa:

Sisätautiosastolla yövuorossa oleva Simo Sairaanhoitaja huomaa, että hoitohuoneesta 2A ovat S-koon suojakäsineet loppuneet. Hän menee osastovarastolle, ottaa käsipäätteen ja kirjautuu Abakus-järjestelmään.
Hän etsii hyllyltä käsinelaatikot, skannaa viivakoodin ja kuittaa ottaneensa käyttöön yhden laatikon.

Järjestelmä tietää, että kustannukset suojakäsineistä kirjataan Sisätautiosaston 3B kuluiksi. Taustalla Abakus-järjestelmä huomaa saldotiedoista, että S-koon käsineiden varastosaldo Sisätautiosaston 3B osastovarastossa putosi hälytysrajalle, joten järjestelmä lähettää automaattisesti lisätilauksen logistiikkakeskukseen.

Heli Hoitologistikko aloittaa työpäivänsä ja kirjautuu Abakus-järjestelmään. Tänään hänen on tarkoitus tilata injektioruiskuja. Heli ottaa Abakus-järjestelmästä aikaisemmin tallettamansa valmiin tilauspohjan, tekee muutaman tarkennuksen ja lähettää tilauksen logistiikkakeskukseen.

Heli huomaa, että yhden ruiskumallin hälytysraja on hieman turhan alhainen. Hän muuttaa hälytysrajaa muutamalla napin painalluksella, jotta varmistetaan, että ruiskuja on aina hyllyssä.

Taustajärjestelmässä Helin tekemä tilaus ja yöllä automaattisesti lähtenyt suojakäsinetilaus yhdistyvät yhdeksi koontitilaukseksi, joka siirtyy automaattisesti logistiikkakeskuksen työjonoon. Koontitilaus ilmaantuu logistiikkakeskuksen avoimien tilausten jonoon, josta Ville Varastomies kuittaa sen itselleen. Tilaus latautuu Villen puheohjauspäätteeseen.  •