Tämä sivusto esittelee kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita yritykselle on tarjolla henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

jyvaskylan_potilaiden_hoitokokonaisuudet2013

Tieto, jota kaikki sote-johtajat tarvitsevat

Tiedätkö mitä potilaita alueellasi hoidetaan ja miten? Hoitoepisodien potilasryhmittelijä, EPR mahdollistaa ainutlaatuisen keinon kuvata potilaiden hoitokokonaisuuksia ja mitata hoitotuotantoa alueellisessa terveydenhuollossa. Siksi se on ratkaiseva työkalu jokaiselle sote-johtajalle integroitujen palveluiden ja yhtenäisten hoitoketjujen suunnitteluun.

EPR:n on kehittänyt DRG Medical Systems Oy (DMS), joka on terveydenhuollon johtamisen tietojärjestelmäsovelluksia, konsultointia ja koulutuspalveluja tuottava yhtiö. – EPR on merkittävä työkalu vaikkapa sairaanhoitopiireille, jotka joutuvat sote-uudistuksen myötä tekemään alueellisia järjestämissuunnitelmia ja tuottamaan alueensa asukkaille asianmukaiset palvelut oikeissa paikoissa. EPR:n avulla voidaan yhdistää potilaiden kaikki julkiset terveyspalvelut hoitokokonaisuuksiksi ja laskea niiden hoitotuotannon määrät ja kustannukset, DMS:n toimitusjohtaja Outi Elonheimo kertoo.

Kokonaiskuva haltuun

EPR:n avulla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista kuvata yksittäisen sairauden hoito läpi koko terveydenhuollon portaikon. – Sen avulla voidaan seurata potilaan saman sairauden hoitoa terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidon puolella. Se on olennaista arvioitaessa millaisia palveluja alueellisten palveluntuottajien on sote-uudistuksen myötä kyettävä tuottamaan ja millä hinnalla. EPR tarjoaa myös keinon suunnitella ja koordinoida yhteisten potilaiden samojen sairauksien hoidon työnjakoa eri yksiköissä, Aalto-yliopiston terveystaloustieteen tutkija, dosentti Miika Linna toteaa.

– Yksinkertaistettuna EPR kertoo sen, mitä tulevaisuuden sote-johtajan tulee tietää palvelujärjestelmästä. Tulevaa ei voi suunnitella, ellei ole kokonaiskuvaa siitä, millaisia potilaita alueella hoidetaan, missä ja miten hoito tapahtuu. EPR:n avulla on mahdollista seurata myös palvelutuotannon toteutumista, kustannuksia ja tunnistaa esimerkiksi raskaat potilaat, Elonheimo lisää.   Teksti: Mia Heiskanen

_______

“Suunniteltaessa yhteistä alueellista tuotantoa on hyvä saada kokonaiskäsitys jäsenkuntien potilaiden nykyisestä palveluiden käytöstä, tuotannosta ja euroista niin terveyskeskuksissa, yhteispäivystyksessä kuin erikoissairaanhoidossakin. Siksi käytämme EPR:ä työkaluna niin uuden sote-lain mukaisen tuotantoalueen suunnittelussa kuin yhteisen sairaalahankkeen tilatarpeen ennakoimisessakin. Samalla arvioimme toiminnan painopisteitä: onko nykyinen työnjako kohdallaan ja löytyykö päällekkäisyyksiä.”
– Kati Myllymäki, Johtajaylilääkäri,
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri