Tämä sivusto esittelee kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita yritykselle on tarjolla henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

2013-06-11 Hki, Lääkärikeskus Aava, Pekka Keto. Kuva: Henna Aaltonen

Korkealaatuista magneettikuvausta inhimillisellä otteella

Aava Teslamed on magneettikuvantamiseen erikoistunut yksikkö, jossa toiminnan keskiössä ovat asiakas, laatu, korkealaatuinen osaaminen ja läheisyys. Magneettikuvauksessa radiologin läsnäololla ja osaamisella on lopputuloksen kannalta suuri merkitys.

Magneettikuvantamisen kysyntä ja käyttöalueet ovat teknologian kehittymisen myötä lisääntyneet. – Laitteet ovat toki tärkeässä roolissa ja oman näkemykseni mukaan magneettikuvauslaitteita voi verrata autoon eli uusi on aina parempi kuin vanha. Siksi meillä on Teslamedissa alan parhaat laitteet ja käytössämme on Siemens Magnetom Verio 3.0 T vahvakenttälaitteisto. Potilaan kannalta se on aiempaa miellyttävämpi väljempien kuvausolosuhteiden ja nopeampien kuvausaikojen johdosta. Kuvantamisen aikana voi myös kuunnella musiikkia, kertoo dosentti, kuvantamisen ylilääkäri Pekka Keto.

Tutkimus kerralla maaliin

Laadukas hoitokokemus halutaan varmistaa myös sillä, että tutkimus pyritään saattamaan kerralla maaliin.

– Pyrimme siihen, että potilasta ei pompotella, vaan otamme saman käynnin aikana tarvittavat lisäkuvat ja teemme varjoainekuvaukset. Siksi lähettävän lääkärin lähete on meille tärkeä työkalu. Siitä tulisi käydä ilmi miksi kuvaus tehdään ja mikä on potilaan oire. Tarvittaessa tietoja täsmennetään kysymyksin, jotta kuvaus voidaan räätälöidä täsmällisesti potilaan tarpeisiin.

Lääkäri läsnä

Kedon mukaan laadukkaan lopputuloksen kannalta merkityksellistä on myös kontakti potilaan ja lääkärin välillä.

– Lääkärin on hyvä jututtaa potilasta ennen kuvausta, sillä lähetteessä ei välttämättä ole riittävästi tietoa. Samalla voidaan tarkentaa kuvattava paikka. Usein potilas haluaa myös vaihtaa sanasen toimenpiteen jälkeen, nähdä kuvat ja kuulla ensikommentit. Potilaat arvostavat sitä, että heille tarjoutuu mahdollisuus keskusteluun, sillä radiologikin on lääkäri.  Teksti: Mia Heiskanen