Tämä sivusto esittelee kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita yritykselle on tarjolla henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

seniortek_senioriturva

Ihmisläheisiä turvallisuusratkaisuja palvelu- ja kotona asumisen tarpeisiin

Seniortek Oy:n Senioriturva on inhimillinen turvallisen palveluasumisen kokonaisratkaisu, joka parantaa hoitohenkilöstön resurssointia ja työtyytyväisyyttä. Kukkatolppa puolestaan lisää ikääntyneen itsenäisyyttä ja mahdollistaa turvallisen kotona-asumisen.

Seniortek Oy on jo vuodesta 2005 lähtien onnistunut luomaan monipuolisia ja joustavia turvallisuus- ja hälytysjärjestelmiä hoivaympäristöihin. Kehitystyön tavoitteet ovat olleet alusta lähtien hyvin ihmisläheisiä tekniikan helppokäyttöisyyttä tai taloudellisia realiteetteja unohtamatta.

– Toimitamme turva- ja valvontajärjestelmiä palveluasumiseen ja kotona asuvien erityisryhmien tarpeisiin. Perusajatuksena on kuitenkin se, että emme ole pelkkä tekniikan toimittaja, vaan aidosti asiakaslähtöinen kumppani, jonka tarkastelee asiakkaan toimintaympäristöä ja prosesseja kokonaisuutena, toimitusjohtaja Pasi Nurmela toteaa.

Vähemmän stressiä

Kokonaisuuden tarkastelu onkin ydinasia Senioriturva -nimisessä palvelussa, joka yhdistää hoiva- tai palvelukodin eri valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä hoitajakutsun yhdeksi, helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, jonka käyttö hoituu yhdellä, asiakaskohtaisella käyttöliittymällä. Käyttöympäristö on lisäksi suomenkielinen ja opastava.

Järjestelmän erikoisuus on asukaskohtaisesti säädettävä asukasvalvonta, jonka hälytykset jokainen hoitaja voi säätää omille potilailleen yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan.

Hoitajan työkalu on kännykkä: jos asukas kaatuu tai on levoton yöllä, hoitaja saa selkokielisen viestin kännykkään jolloin hän voi reagoida ajoissa. Viestissä on kaikki tarvittava tieto ja informaatio on täysin reaaliaikaista. – Järjestelmä antaa näin selkänojaa hoitotyöhön, sillä se toimii taustalla, eikä kuormita henkilöstöä. Suurin hyöty hoitohenkilöstölle onkin epävarmuuden poistuminen omasta työstä, mikä puolestaan vähentää stressiä ja parantaa työssä jaksamista. Senioriturvan avulla hoitotyön ammattilaisille jää enemmän aikaa hoitotyöhön ja apu voidaan kohdistaa sinne missä sitä tarvitaan, Nurmela täsmentää.

Räätälöitävä paketti

Nurmelan mukaan Senioriturva voidaan rakentaa asiakkaan tarpeiden mukaan joko kaiken kattavana kokonaisuutena tai osajärjestelmäratkaisuna. – Mikäli palveluun valitaan tiettyjä osakokonaisuuksia, voi ratkaisuun lisätä myöhemmin uusia toimintoja. Senioriturva voidaan myös räätälöidä vaikka osastoittain. Tyypillinen lähtötilanne hoitokodissa on sellainen, että lähdemme yhdessä miettimään miten talo toimii, millaisia ja minkä kuntoisia asukkaita talossa asuu sekä miten henkilöstö toimii. Lopputuloksena syntyy VTT:n tutkimustenkin mukaan erittäin asukasystävällinen, helppokäyttöinen ja kustannustehokas turvajärjestelmä, jonka käyttöaste henkilöstön keskuudessa on lähes 90 prosentin luokkaa. Se kertoo siitä, että hoitohenkilöstö kokee Senioriturvan hyödylliseksi työkaluksi arjen työssä.

Kukkatolppa luo turvaa kotiympäristöön

Seniortek on kehittänyt myös Hoivaturva-nimisen valvonta- ja hälytysjärjestelmän, jonka avulla ikäihmisen kotiympäristö voidaan liittää osaksi hoitoketjua. – Hoivaturva tarkoittaa sitä, että esimerkiksi haja-asutusalueella asuva asukas saa kotiinsa ”Kukkatolppa” -yksikön, jonka automatisoitu hälytys luo yhteyden hoitoketjuun nopeasti ongelman kohdatessa. Näin koti on ikään kuin yksi huone palvelutalossa. Kotoisa ”Kukkatolppa” nivoutuu osaksi sisustusta, eikä siihen liity mielikuvaa valvottuna olemisesta. Tämä hoivateknologia lisää ikääntyneen itsenäisyyttä, mahdollistaa kotona-asumisen turvallisesti ja tukee ikääntyneen kotona asumista mahdollisimman pitkään. Teksti: Mia Heiskanen