Tämä sivusto esittelee kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita yritykselle on tarjolla henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Johan Ehrnrooth with nurse Charlotta

Evondos-palvelu minimoi lääkejakelun virheet

Evondos Oy on kehittänyt ainutlaatuisen Evondos®-palvelun, joka lisää potilasturvallisuutta minimoimalla lääkejakelun virheet. Ennen kaikkea se luo turvaa ikäihmisille ja lisää läheisten mielenrauhaa.

Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö on syystäkin ylpeä keväällä lanseeratusta Evondos® -palvelusta. – Vuosien kehitys- ja tutkimustyön tuloksena syntynyt palvelu ei ole pelkkä lääkemuistuttaja tai lääkkeenantaja, vaan tarve- ja käyttäjälähtöisesti suunniteltu palvelukokonaisuus, joka mullistaa kotihoidon ja vastaa merkittävään maailmanlaajuiseen terveydenhuollon haasteeseen eli lääkehoidon epäonnistumiseen.

Ratkaisu maailmanlaajuiseen haasteeseen

Niinistön mukaan pelkästään Suomessa on eri ikäluokissa miljoona ihmistä, jotka syövät säännöllisesti lääkkeitä.

– WHO:n raportin mukaan noin puolet lääkeannoksista otetaan väärin. Tyypillisesti lääkkeitä ei muisteta ottaa lainkaan, ne otetaan väärinä annoksina tai vääränlaisena yhdistelmänä. Evondos®-palvelun avulla henkilö saa aina oikean lääkkeen, oikeaan aikaan ja oikeana annoksena, jolloin lääkehoito on turvallista ja luotettavaa. Lääkehoitoonsa positiivisesti suhtautuvien potilaiden kanssa on saavutettu jo 99,3% hoitomyöntyvyys ja ppm* jakeluvirhetaso.
Niinistö muistuttaa, että etenkin ikäihmisten hoidossa on kyse hyvin merkittävästä asiasta, sillä tässä ikäryhmässä joka kolmannella ihmisellä on pitkäaikainen sairaus tai vaiva, jota lääkitään säännöllisesti.

Yhdistää hoidettavat, omaiset ja hoitajat

Evondos-palvelukonsepti koostuu kolmesta elementistä: annospakatuista lääkkeistä, lääkeautomaatista, ja etähoitojärjestelmästä.

Lääkemääräysten mukaiset ja koneelliseen annosjakeluun sopivat lääkkeet pakataan kahden viikon annospussinauhaan, joka tilataan ja toimitetaan apteekin kautta. Annospussinauha asetetaan lääkeautomaattiin. Lääkeautomaatti on kotihoidon päätelaite ja turvallinen lääkkeiden säilytyspaikka. Se muistuttaa puheella, näyttöön ilmestyvällä viestillä sekä nappiin syttyvällä valolla kun on aika ottaa lääke ja tarjoilee lääkkeen nappia painamalla.

Kolmas elementti on etähoitojärjestelmä joka yhdistää hoidettavat ja hoitajat toisiinsa. – Etähoitojärjestelmää käytetään käyttäjätietojen hallintaan, etähoitoon ja viestintään. Järjestelmä valvoo lääkeautomaatin toimintaa ja varmistaa, että lääkkeet otetaan oikeaan aikaan. Mikäli lääkkeenotossa tai laitteen toiminnassa on ongelmia, järjestelmä ilmoittaa ongelmasta hoitajille tai omaisille sähköpostitse, tekstiviestein ja soittamalla. Järjestelmä varmistaa, että hoitajat, omaiset tai heidän varahenkilönsä tavoitetaan aina tarvittaessa. Etähoitojärjestelmän kautta voidaan myös lähettää viestejä asiakkaan lääkeautomaattiin, joihin asiakas voi helposti vastata. Hoitaja tai omainen voi lähettää muistutuksia, tervehdyksiä ja kysellä vointia. Näin se vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja hälventää omaisten huolta.

Helpompi kuin ovikello

Evondos®-palvelu on kehitetty siten, että se soveltuu erityisesti ikäihmisille ja henkilöille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet. – Evondos-lääkeautomaattia käytetään yhdellä selkeällä napilla. Laite puhuu suomea ja siinä on suuri näyttö. Sitä on siis helpompi käyttää kuin ovikelloa. Vuosien kehitystyön aikana olemme jalkautuneet kentälle oppiaksemme mitä kentällä tarvitaan ja millaisia haasteita hoidettavat ja hoitajat päivittäin kohtaavat. Uskallankin väittää, että olemme onnistuneet luomaan edistyksellisimmän kotihoidon päätelaitteen ja eHealth-alustan.

Tukee kotona tapahtuvaa hoitoa

Evondos®-palvelu tarjoaa konkreettisia hyötyjä niin kunnille, kotihoidon palveluntarjoajille kuin kotona asuville ikäihmisille.

– Palvelu on yksi väline kohti potilaskeskeistä, kotona tapahtuvaa hoitoa.  Se on myös loistava työkalu vanhuspalvelulain edellyttämään kotihoito-organisaatioiden omavalvontaan. Evondos®-palvelun avulla ikäihmisellä on mahdollisuus elää itsenäistä elämää omassa kodissa pidempään ja se tarjoaa uudenlaisia yhteydenpitotapoja läheisiin ja hoitajiin. Omaisille se antaa mahdollisuuden pysyä aina ajan tasalla läheisen voinnista ja hoitotapahtumista. Hoitajat hyötyvät Evondos®-palvelusta monin eri tavoin. Uudenlainen toimintamalli tuo uusia, tehokkaita käytäntöjä hoitotyöhön, vähentää kiirettä ja vapauttaa hoitajien kallisarvoista aikaa, Niinistö kiteyttää.
* parts per million Teksti: Mia Heiskanen