Löydä oikeat ratkaisut ja tekijät muuttuvassa energiatuotannon maailmassa.

poyry810

Ekotehokas yhdyskunta rakentuu osaamista yhdistämällä

Kestävän kehityksen mukaisissa urbaaneissa ympäristöissä yhdistyvät toiminnalliset, laadulliset ja ympäristöön...