Löydä oikeat ratkaisut ja tekijät muuttuvassa energiatuotannon maailmassa.

VTT_uusiutuvat_energiat

Uusiutuvien energioiden monet mahdollisuudet

Suomessa uusiutuvien energioiden osuus koko energiankulutuksesta oli viime vuonna 35...